Projektové práce elektro

Autorizovaný inženýr oboru „Technika prostředí staveb“ pro vás provede projektové práce profese elektro pro různé stupně projektové dokumentace a to i pro projekty podléhající správě Báňského úřadu ČR. V tomto případě se jedná zejména o projekty v prostředí nebezpečí výbuchu par, plynů a hořlavin.