Nová zelená úsporám

Pro zájemce o dotace z Operačního programu Životní prostředí zpracováváme podklady pro program „Zelená úsporám“. Tento dotační program je určen majitelům starších (i nových) rodinných domů, pro které naši specialisté provádějí tyto nezbytné úkony:

a) Zpracování odborného posudku  s projektovou dokumentací

b) Provedení energetického hodnocení stávajícího  a budoucího stavu objektu

c) Vyplnění krycích listů technických parametrů

d) Vyplnění elektronické žádosti o podporu

Po schválené podpoře mohou zájemci získat až 50% investičních nákladů zpět.