Energetický specialista

Činnost energetického specialisty představuje provádění průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro stavební povolení a
realitní kanceláře, provádění činností souvisících s dotacemi Nová zelená úsporám a Kotlíkovou dotací. Dále provádíme výpočty tepelných ztrát pro účely správného návrhu otopné soustavy či pro návrh úsporných opatření. Našimi klienty jsou realitní kanceláře, společenství vlastníků bytových domů, občané a pod.
Pro zájemce o dotace z Operačního programu Životní prostředí zpracováváme podklady pro program „Zelená úsporám“. Tento dotační program je určen majitelům starších (i nových) rodinných domů, pro které naši specialisté provádějí tyto nezbytné úkony:

a) Zpracování odborného posudku s projektovou dokumentace
b) Provedení energetického hodnocení stávajícího a budoucího stavu objektu
c) Vyplnění krycích listů technických parametrů
d) Vyplnění elektronické žádosti o podporu

Po schválené podpoře mohou zájemci získat až 50% investičních nákladů zpět